Duurzaamheid:

COBALA Good Care Feels Better is value driven

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Focus op 3 thema’s

COBALA Good Care Feels Better streeft naar een positieve bijdrage voor een betere wereld. Dit doen wij door te focussen op 3 thema’s van de door de VN geformuleerde Global Goals: Good Healh and Well-Being, Decent Work and Economic Growth en Responsible Consumption and Production.

Good Health and Well-Being

Wij vinden dat iedereen van alle leeftijden recht heeft op een goede gezondheid. In de relatie met klanten streven wij ernaar om van betekenis te zijn voor de gezondheid van medewerkers en de gezondheid van organisaties.

Decent Work and Economic Growth

Veiligheid en gezondheid op de werkplek met betekenisvol werk waarin ieders talenten optimaal benut kunnen worden. Door goede op leeftijd aangepaste werkomstandigheden  kunnen talenten optimaal tot hun recht komen met sociale en economische groei als gevolg.

Responsible Consumption

Voorwaarde voor een gezond ecosysteem is balans. De aarde levert de grondstoffen voor groei en creatie. Bij overconsumptie volgt uitputting van grondstoffen en een ongezonde samenleving. Een overmaat aan onnatuurlijke/onafbreekbare stoffen kunnen het ecosysteem uit balans brengen.

Het is ons streven om met op de persoon afgestemde voeding en leefstijl de homeostase in het lichaam te herstellen. Waardoor minder gebruik van medicijnen en zorg.