Risicomanagement en sociale impact van chronische ziekten

De gemiddelde kosten voor een medewerker met een burnout voor een onderneming zijn ongeveer € 60.000,=. Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de vervanging van de medewerker en de begeleiding van de re-integratie van de zieke medewerker.

In veel organisaties wordt de zieke medewerker niet vervangen, waardoor de werkdruk bij de andere teamleden toeneemt. Hierdoor neemt het risico op verzuim bij de andere teamleden toe. De kosten van verzuim zijn hoger naarmate het salaris van de zieke medewerker hoger is.

De kosten voor de gezondheidszorg bij chronische ziekte kunnen variëren van € 500,= - € 2500,=/jaar of meer afhankelijk van de inzet van huisarts, specialist en of therapieën als fysiotherapie, psychologie en medicatie, diagnostiek en eventuele operaties. Gedurende de begeleiding van COBALA zien we dat het medicijn gebruik en overige gebruik van gezondheidszorg verminderd.

Een verbetering van de gezondheid van een mens heeft een grote sociale impact voor familie en vrienden en de samenleving. Het deel kunnen nemen aan het arbeidsproces betekent voor iemand er weer bij te horen en van waarde te zijn. En er zijn minder sociale lasten waardoor er in de maatschappij meer middelen vrijkomen voor een transformatie naar innovatie voor duurzaamheid.

20 jaar ervaring

Dr. ir. Carla Peeters RVI heeft 20 jaar ervaring in het succesvol begeleiden van transformaties van personen en organisaties naar een gezondere toekomst. Zij heeft door haar brede en diepgaande kennis en ervaring een fijnzinnige werkwijze ontwikkeld in het succesvol begeleiden van transformaties, door de juiste interventie op het juiste moment op persoons- en organisatieniveau.

De analyses van COBALA zijn grondig en van hoge kwaliteit waardoor met deskundigheid plannen van aanpak worden opgesteld en gerealiseerd om ondernemers succesvol te ondersteunen in optimale prestaties met gezonde medewerkers. De ROI van de begeleiding van COBALA is hoog.

Onze droom is dat meer mensen gezond en succesvol aan het werk kunnen blijven en samen een bijdrage willen leveren aan een gezondere wereld.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op voor een gesprek op onze inspirerende energie neutrale en circulair ingerichte locatie Utrecht Community voor Duurzame pioniers.