COBALA succesvol in re-integratie van professionals met langdurig verzuim in de zorgsector

90 % van de deelnemers re-integreert in eigen werk binnen 6 maanden.

In 2016 zijn door COBALA 2 pilots gestart met het begeleiden van langdurig zieke medewerkers met het programma MASTER YOUR HEALTH. De deelnemers werden begeleid met de unieke aanpak Personalised Integrative Care® die eenvoudig en effectief is om de persoonlijke veerkracht (gezondheid) van het lichaam te bevorderen. De Persoonlijke Veerkracht verhoogde significant binnen 6 maanden. Een hoge Persoonlijke Veerkracht stelt ons in staat om te gaan met stress en veranderingen en geluk te ervaren. Het programma combineert traditionele wijsheden met innovaties in de gezondheidszorg tot een personalised benadering voor herstel van veerkracht met o.a. personalised nutrition en leefstijl.

Negentig procent van de deelnemers aan het programma re-integreerden na een langdurig verzuim binnen 6 maanden in eigen werk. Daarnaast werd een verminderd gebruik van medicijnen en specialistische zorg gerealiseerd. Het economisch rendement voor de organisatie bleek ca € 45.000,= per deelnemer. Het maatschappelijk rendement voor deelnemer, familie, gezin, organisatie en maatschappij is hoog. De eenvoudige en effectieve aanpak biedt perspectief voor het stijgend ziekteverzuim in de zorgsector en het te kort aan zorgprofessionals. De aanpak draagt bij aan het thema duurzaamheid.

Toename in Persoonlijke Veerkracht door deelname Programma

Tijdens de pilots werd op 3 momenten de Persoonlijke Veerkracht van de deelnemers gevolgd. Het profiel Persoonlijke Veerkracht is tot stand gekomen door een vragenlijst die een afgeleide is van de vragenlijst Positieve Gezondheid van dr. Machteld Huber. De vragenlijsten werden ingevuld bij de start (rode lijn), na 3 maanden begeleiding (l groene lijn) en na 6 maanden begeleiding (d groene lijn).

De gemiddelde Persoonlijke Veerkracht van 9 deelnemers is 96 bij de start. Na 6 maanden is de gemiddelde Persoonlijke Veerkracht 143 waarbij 8 deelnemers zijn gere-integreerd. De maximaal haalbare Persoonlijke Veerkracht is 160. Met het programma re-integreert 90 % van de deelnemers in eigen werk binnen 6 maanden.

Economisch en maatschappelijk rendement van de aanpak is hoog

Het Economisch Rendement voor de organisaties voor de 9 deelnemers is totaal ca € 400.000,=. De berekening is uitsluitend gebaseerd op 2 jaar doorbetaling bij ziekte waarbij instroom in WIA/WGA en vervanging bij ziekte niet zijn meegenomen in de berekening.

Het MASTER YOUR HEALTH programma vermindert tevens extra kosten aan begeleiding door case management gedurende de eerst twee jaar ziekte, en een verplicht outplacement traject, sollicitatie trainingen en cursussen voor omscholing en vervanging bij ziekte. Ook wordt een eventuele loonsanctie door het UWV voorkomen. De hoogte van een loonsanctie kan variëren van 3-4 maanden salaris tot 1 jaarsalaris.

Het Maatschappelijk Rendement is voor deelnemer, gezin, familie en collega’s en maatschappij groot. Door de toename in gezondheid hebben deelnemers deels medicijnen af kunnen bouwen en is specialistische zorg minder nodig. Deelnemers hebben na deelname aan het programma een gezonde voeding en leefstijl. Bij ca 90 % van de deelnemers met overgewicht bij de start van het programma werd gedurende de 6 maanden een afname in gewicht gemeten.

Prognose na deelname programma

Indien deelnemers de eindadviezen op blijven volgen zal de vooruitgang in gezondheid zich verder voortzetten. Het lichamelijk functioneren en energieniveau zal verder toenemen. De duurzame inzetbaarheid, productiviteit en flexibiliteit van de deelnemers is door deelname aan het programma verhoogd.

Conclusie

Het programma MASTER YOUR HEALTH is effectief voor het re-integreren van langdurig zieke medewerkers in eigen werk. De persoonlijke veerkracht neemt op 8 dimensies toe en neemt zelfs verder toe bij volledige re-integratie. Het traject is effectiever dan de huidige aanpak van re-integratie bedrijven tweede spoor. Bij deze bedrijven re-integreert een derde van de deelnemers. En vaak zijn deze re-integratie bedrijven beperkt in staat om mensen te re-integreren in eigen werk en gezondheid te verbeteren. Met het toenemend tekort aan professionals in de zorg en het hoge ziekteverzuim in deze sector biedt de aanpak van COBALA perspectief.

Het MASTER YOUR HEALTH programma is ook preventief inzetbaar gebleken in het voorkomen van o.a een burn-out, verminderen van pijnklachten, depressie en afname van overgewicht.
© Dr.ir. Carla Peeters

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *