Case study langdurig verzuim

Re-integratie in eigen werk vergroot arbeidspotentieel in de zorg sector.

In 2018 werd met gemiddeld 6,5 % het meest verzuimd in de gezondheidszorg. Voor het onderwijs was het verzuim gemiddeld 5,8 %. De meest genoemde oorzaak is griep of verkoudheid (ca 40 %), daarna buik, maag- of darmklachten en op de derde plaats psychische klachten, overspannenheid en burn-out. Vrouwen verzuimen meer dan mannen. In de leeftijdsgroep van 25-35 jaar is dat zelfs 2 keer zoveel. Deels is het verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen terug te voeren op ziekte tijdens zwangerschap en na bevalling. Naarmate de leeftijdsgroep ouder wordt neemt het aantal verzuimdagen toe. Het verschil in percentage verzuim tussen mannen en vrouwen daarentegen wordt kleiner naarmate de leeftijd stijgt. Zowel in de gezondheidszorg als in het onderwijs werken merendeels vrouwen.

Met de unieke aanpak Personalised Integrative Care® is het mogelijk 90 % van het langdurig verzuim binnen 6 maanden terug te laten keren in eigen werk.

Langdurig verzuim van 9 personen bij een zorginstelling, een case study.

  • De directie van de organisaties in de zorgsector kampten met een toenemend langdurig verzuim waardoor de bezetting in teams voor het leveren van een goede kwaliteit van dienstverlening onder druk stond
  • Door krapte op de arbeidsmarkt was het moeilijk om vervangend personeel te vinden.
  • De inhuur van Zzp’ers en toename van verzuim zorgde voor toenemende kosten 
  • De groep van 9 mensen werd gekenmerkt door: 100 % vrouw, 80 % ouder dan 50 jaar, 80 % langer dan 6 maanden verzuim. De oorzaak van verzuim was voornamelijk van psychische aard, oververmoeidheid, slapeloosheid, buik en darmklachten. Bij 70 % van de deelnemers was daarnaast sprake van chronische pijnklachten. 

Contact COBALA Good Care Feels Better®

  • Na een presentatie over de mogelijkheden voor het volgen van een Master Your Health programma met Personalised Integrative Care® starten de vrouwen gemotiveerd met het programma.
  • Bij aanvang van het traject was de gemiddelde persoonlijke veerkracht van de 9 deelnemers 96. Dit is 60 % van de maximale score (160).
  • Al na enkele weken merkten alle deelnemers verbeteringen.
  • Na 3 maanden was de gemiddelde persoonlijke veerkracht toegenomen op alle 8 de dimensies. Op dat moment was 60 % van de deelnemers weer in eigen werk gere-integreerd. Na 6 maanden was 8 van de 9 deelnemers gere-integreerd in eigen werk met een gemiddelde persoonlijke veerkracht van 143 (90 %). 
  • Ook na re-integratie in eigen werk zien we een maximale toename in energieniveau en anderzijds een goede sociale en maatschappelijke deelname.  
  • Het programma wordt door de deelnemers als goed gewaardeerd. De businesscase voor het programma Master Your Health is positief. Zelfs op korte termijn verdient iedere geïnvesteerde euro zich 9x terug.

Meer informatie m.b.t. tot langdurig verzuim?

De eenvoudigste manier om het arbeidspotentieel in uw organisatie te vergroten is mensen uit het langdurig verzuim ondersteunen om terug te keren in eigen werk. Bent u de werkgever die aandacht heeft en investeert in mensen, ook als het even wat minder gaat?

Neem dan contact op