Case Study Young Stroke

Resterende klachten Young Stroke omkeerbaar door Personalised Integrative Care®

Hoewel de incidentie van stroke wereldwijd afneemt, neemt het aantal jongvolwassenen met de diagnose stroke toe. Wereldwijd ervaren jaarlijks 3,6 miljoen jongvolwassenen een herseninfarct of hersenbloeding. In Europa hebben jaarlijks 1,1 miljoen mensen te maken met stroke, bij 80 % is de oorzaak een herseninfarct. Door de vergrijzing wordt in Europa de komende jaren een toename in het aantal strokes tot 1,5 miljoen/jaar verwacht. Patiënten die te maken hebben gehad met een herseninfarct of hersenbloeding ervaren het eerste jaar na de aanval een verhoogd risico op sterfte, ziekenhuisheropname (33%), terugkerende aanval (7-13%), dementie (7-23%), verminderd mentaal functioneren (35-47%), depressie (30-50%) en vermoeidheid (35-92%).

young stroke

COBALA Good Care Feels Better® streeft naar preventie en optimale post stroke interventies met als doel een betere kwaliteit van leven, deelname aan werk en lagere kosten voor de gezondheidszorg.

  • Tijdens een actief sociaal en werkend leven krijgt Nelly (55) plotseling te maken met een aangezichtsverlamming.
  • In het ziekenhuis wordt de diagnose herseninfarct geconstateerd. Na de aanval ervaart Nelly een grote vermoeidheid, overgevoeligheid voor geluid, vermindert mentaal functioneren en slapeloosheid.
  • Gedurende de eerste 7 maanden na de aanval werd ze intensief begeleid door een revalidatiecentrum gespecialiseerd in begeleiding na stroke. Dit stelde haar in staat om in haar dagelijkse activiteiten om te gaan met de rest verschijnselen. Echter ervaart ze nog ernstige beperkingen om terug te kunnen keren in een actief sociaal en werkend leven.
  • Nelly werkt slechts een paar uur per week aan haar werk. Sociale activiteiten zijn tot een minimum beperkt.
  • Ze leest over COBALA Good Care Feels Better® en neemt contact op.

Contact COBALA Good Care Feels Better®

  • COBALA startte met de begeleiding op basis van Personalised Integrative Care®
  • Twee maanden na de start van het traject is haar energieniveau toegenomen en is ze in staat om een boek te lezen en de inhoud ervan te vertellen. We startten met re-integratie en uitbreiding van het aantal uren in eigen werk.
  • Na 4 maanden is Nelly in staat om met het vliegtuig met vakantie te gaan. Na terugkomst wordt het aantal uren werk uitgebreid tot 60 %. Haar slaap is ondertussen normaal, haar energieniveau en mentaal functioneren verbetert nog meer.
  • Na 6 maanden is zij als directeur volledig terug in eigen werk en geniet weer van een normaal sociaal leven. Haar klachten zijn geheel verdwenen. Bovenal is zij gelukkig dat ze door de begeleiding van COBALA geleerd heeft hoe ze zelf verantwoordelijkheid kan nemen om haar gezondheid optimaal te houden.

Meer informatie?

Veel mensen die met langdurig verzuim  geconfronteerd worden zijn vele jaren loyale en uitstekende medewerkers geweest. Wilt u de uitdaging aan om mensen terug te laten keren in eigen werk?

Neem dan contact op