Privacyverklaring

Voor COBALA is governance en compliance een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen. Uw persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt

Gegevens

In deze verklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u van onze diensten en website gebruik maakt.
Persoons gegevens die bij COBALA worden verwerkt zijn:

  • Voor en achternaam
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw gezondheid en indien nodig medische gegevens die u met ons deelt.
  • Correspondentie via de website
  • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
  • Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt.

Gebruik van de gegevens

Wanneer u gebruik wenst te maken van de diensten van COBALA vragen wij u gegevens met ons te delen. Dit wordt vooraf aan de behandeling afgestemd met de klanten door middel van een persoonlijke verklaring. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. En indien u dat kenbaar heeft gemaakt voor communicatie vanuit COBALA zoals een nieuwsbrief. Het kan voorkomen dat medische gegevens worden verwerkt. COBALA verwerkt alleen medische persoonsgegevens van klanten ten behoeve van de levering van onze diensten en de bijbehorende administratie. COBALA verwerkt daarbij niet meer dan noodzakelijk is.

Wanneer u als klant of gebruiker van onze website een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we de berichten bewaren. Berichten met vragen voor dienstverlening door COBALA worden bewaard. Om u te kunnen antwoorden, is het verwerken van de gegevens noodzakelijk. Alle medewerkers van COBALA hebben een NDA ondertekend.

Met onze partners die voor ons diensten verstrekken om u te kunnen ondersteunen hebben wij een NDA afgesloten. De organisaties betrokken bij de biometrie voldoet aan ISO/NEN normeringen waarbij vanuit de bedrijfsvoering voldaan wordt aan een veilige manier van uitwisseling van persoonsgegevens (conform AVG).

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. Voor klanten die hebben deelgenomen aan een programma van COBALA is de bewaartermijn van de
informatie na afsluiting van het programma 5 jaar. Medische gegevens worden conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaren bewaard. Financiële gegevens ten behoeve van de behandeling worden 7 jaren bewaard. Na deze periode wordt de informatie verwijderd dan wel geanonimiseerd.

Derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij u ons daartoe verzoekt. Wij behandelen uw informatie als vertrouwelijk. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en statistiek zal COBALA slechts geanonimiseerde gegevens gebruiken.

Veranderingen

Door veranderingen kan het nodig zijn het privacy statement aan te passen. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring zo nu en dan te raadplegen.

Inzage en correctie

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid hun dossier in te zien van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: contact@goodcarefeelsbetter.com. Verzoeken worden binnen 4 weken afgehandeld.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacyreglement voldoen. Heeft u vragen dan kunt contact met ons opnemen.

Cookie gebruik

De website van COBALA www.goodcarefeelsbetter.com maakt alleen gebruik van functionele cookies en cookies for analytische doelen.

COBALA Good Care Feels Better
Utrecht Community voor Duurzame Pioniers
2de Daalsedijk 6A
3551 EJ Utrecht