Bernard Wientjes: stijging zorgkosten en levensverwachting noopt tot preventieakkoord

Om de stijging van de zorgkosten gecombineerd met de toenemende levensverwachting het hoofd te kunnen blijven bieden, is een omslag van genezen naar preventie nodig. Bernard Wientjes, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, leerstoel ‘Ondernemerschap en Leiderschap’, roept op tot het opstellen van preventieakkoord waarin alle betrokkenen – overheid, de SER, werkgevers, vakbonden, zorgverzekeraars, zorginstellingen en andere deskundigen – hun verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat meer preventie een grote maatschappelijke en economische winst oplevert, welke teruggeven dient te worden aan mensen of organisaties die aantoonbaar bijgedragen hebben tot het bereiken van de doelstellingen, aldus Wientjes tijdens de NPHF Lezing, vandaag in Utrecht.


Het groeiende aandeel van de zorgkosten in het totale uitgavenbeleid is met recht een belangrijk thema in de aanloop naar de verkiezingen. ‘De kostenstijgingen in de zorg halen dagelijks de krantenkoppen en Nederlanders worden geconfronteerd met een 10% hogere premie voor 2017’, aldus Jolande Sap, voorzitter van de NPHF Federatie voor Gezondheid. Het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet om haar brede maatschappelijke verantwoordelijkheid op verschillende vlakken waaronder duurzaamheid, klimaat en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te omarmen.

Het bedrijfsleven heeft een ongemakkelijke relatie met het zorgstelsel, maar ook op dit vlak is het tijd stappen te zetten. “Gezondheid is een belangrijke factor voor het klimaat en de productiviteit in de onderneming. Het beheersen van de zorgkosten en een lager ziekteverzuim zijn gunstig voor alle betrokkenen. Te meer daar de toenemende levensverwachting de pensioenleeftijd verder zal doen oplopen,” aldus Wientjes.

Hoewel preventie essentieel is, is de aandacht en het budget hiervoor minimaal vergeleken met de kosten voor ‘cure en care’. Wat betreft milieu en duurzaamheid nemen betrokkenen hun verantwoordelijkheid en is de focus al verschoven van het opruimen en herstellen naar het voorkomen. Een dergelijke omslag is ook nodig in de zorg: een plan waarbij preventie voor alle partijen – ook economisch – loont.

preventieakkoord-wientjes

Preventieakkoord

Het door NPHF ontwikkelde vitaliteitscontract is volgens Wientjes prijzenswaardig, maar er is meer nodig. Hij pleit voor een preventieakkoord tussen alle partijen in het veld, dat voor alle partijen loont. “Een akkoord waarin de verzekeraars korting aanbieden aan bedrijven die zich aantoonbaar en afrekenbaar inzetten voor preventie. Waarin de werknemer minder premie betaalt wanneer hij zich aantoonbaar en controleerbaar inzet voor gezonder leven. En waarin zorginstellingen die zich actief inzetten voor preventie een voorrangsbehandeling van de verzekeraars krijgen. Met een bonussysteem en waarbij de besparing wordt verdeeld onder alle betrokkenen. De NPHF kan in het bereiken van dit akkoord een buitengewoon grote rol spelen, door haar kennis en door haar achterban,” aldus Wientjes.

Aangenaam en vitaal leven

Preventie van zorg, is een van de belangrijkste instrumenten om het leven in de komende decennia aangenaam en betaalbaar te houden. ‘Streven we naar een toekomst waarin de mens tot op hoge leeftijd actief kan zijn, kan werken en vol kan meedoen aan het leven? Of kiezen we voor een toekomst waarin de techniek en de farmaceutische kennis ingezet worden om zo lang mogelijk inleven te blijven. Investeren we in verpleeghuizen en rollator-paden of investeren wij in preventie?, aldus Wientjes, die pleit voor een hard akkoord met duidelijke concrete afspraken voor alle betrokkenen. ‘Een materiële prikkel lijkt mij een absolute voorwaarde. De mens heeft het recht om ongezond te leven, maar hij zal er wel een prijs voor moeten betalen, niet alleen in zijn gezondheid maar ook in zijn portemonnee.’

De NPHF Federatie voor Gezondheid, die meer dan 60 organisaties verenigt, zet zich in voor de beweging van nazorg naar voorzorg en organiseerde in het kader daarvan vandaag de vijfde NPHF Lezing, uitgesproken door Bernard Wientjes.


Over COBALA | Good Care Feels Better

COBALA begeleidt voor organisaties langdurig zieke medewerkers om re-integratie in eigen werk te realiseren. De unieke persoonsgerichte integratieve aanpak kan zowel preventief als voor chronische ziekten worden ingezet. Ook als particulier kunt u bij COBALA terecht.

Neem contact op 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *