Chronische pijn omkeerbaar met personalised integrative care.


Casestudy: 44 jarige vrouw is na 10 weken begeleiding gereïntegreerd in haar werk en de pijnmedicatie is afgebouwd.

Chronische pijn heeft een enorme impact op de persoon, familie, vrienden en organisatie met sociale en economische consequenties. Chronische pijn wordt niet erkend als een ziekte. Er is nog een grote leemte in kennis en effectieve behandeling van pijn. Wel is bekend dat pijn voor iedereen anders is en daarom een persoonsgerichte multidisciplinaire aanpak een uitkomst kan bieden. Met unieke aanpak Personalised Integrative Care van COBALA bleek een 44 jarige vrouw met 10 weken begeleiding te kunnen re-integreren in eigen werk en pijnmedicatie te worden afgebouwd.

Pijnbeleving voor iedereen anders

Door de Internationale Association for the Study of Pain wordt pijn gedefinieerd als een onplezierige, sensorische en emotionele gewaarwording ten gevolge van weefselbeschadiging. De oorzaak van pijn is in veel gevallen niet duidelijk. Onder pijn valt onder andere hoofdpijn, lage rugpijn, nekpijn en neurophatische pijn afkomstig van het perifeer of centraal zenuwstelsel. Stemming en context hebben een enorme invloed op de beleving van pijn. Evenals genetische en biologische aanleg. Dit verklaart waarom de beleving van pijn voor iedereen uniek is. De documentaire The Secret World of Pain geeft een goed beeld van wat pijn is en betekent. De documentaire geeft inzicht dat pijn ook een vitale waarde heeft. Mensen die genetische afwijkingen hebben en daardoor geen pijn voelen leven korter.

Aandacht voor begeleiding en preventie van chronische pijn ontoereikend

Wanneer pijn langer aan houdt dan 3-6 maanden of langer duurt dan voor herstel van een bepaalde ziekte verwacht mag worden, wordt gesproken over chronische pijn. Het lijkt erop dat bij deze mensen het pijn feedback systeem niet langer werkzaam is. Hoe dit op te lossen is een van de grootste uitdagingen voor de medische wereld. Pijn wordt niet erkend als een ziekte. Er zijn nog grote leemtes in wat van pijn begrepen wordt en hoe pijn effectief behandeld kan worden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de pijnmedicatie bij neurophatische pijnen vaak niet werkt. Een deel van de mensen met chronische pijn krijgt geen begeleiding en leeft met zelfmedicatie. Paracetamol is de meest bekende pijnstiller die genomen wordt als zelfmedicatie. Deze pijnstiller heeft meestal weinig effect. Daarom worden vaak verschillende of meerdere pijnstillers op een dag gebruikt.

In Nederland wordt jaarlijks voor € 337,5 miljoen vrij verkrijgbare pijnstillers geslikt. Dit betekent dat er bijna dagelijks 1 miljoen pijnstillers worden ingenomen. Veel mensen zijn onbekend met een mogelijke schade van langdurig gebruik van pijnstillers. Om meer aandacht te vragen voor preventie en effectieve begeleiding van mensen met chronische pijn wordt in meerdere landen van 26 september- 1 oktober 2016 de week van de pijn georganiseerd. Meer informatie is te vinden op www.deweekvandepijn.nl

Casestudy in 10 weken pijnstillers afgebouwd en weer aan het werk

Wij begeleidden een patiënt die “uitbehandeld” was en te horen had gekregen met de pijn te moeten leren leven. Deze vrouw van 44 jaar nam gedurende 6 maanden niet meer deel aan het arbeidsproces. Met een door ons uniek ontwikkelde werkwijze Personalised Integrative Care bleek de vrouw na 10 weken begeleiding weer volledig in het arbeidsproces te kunnen re-integreren en kon pijnmedicatie worden afgebouwd. Deze case study laat zien dat het mogelijk is om bij mensen met chronische pijn, de pijn te verminderen en te re-integreren in eigen werk. In het document Chronische pijn van de regieraad Kwaliteit van Zorg wordt aangegeven dat een multidisciplinaire en patiënt georiënteerde zorg de oplossing kan bieden voor mensen met chronische pijn. Wij onderschrijven deze aanbeveling en wensen dat meer mensen vrij van pijn kunnen leven en blijvend deel kunnen nemen aan het arbeidsproces door een persoonsgerichte integratieve begeleiding.

chronische-pijn-curcuma-500

Curcuma longa (kurkuma) is een van de bekendste en meest onderzochte Ayurvedische kruiden met sterke ontstekingsremmende eigenschappen.

Chronische pijn enorme sociale en economische impact

Pijnklachten blijkt in veel gevallen de belangrijkste reden van een bezoek aan de huisarts. Wereldwijd heeft 1,5 biljoen mensen chronische pijn en ca 3 % neuropathische pijn. In Europa heeft ca 20 % van bevolking (ca 100 miljoen mensen) chronisch pijn. Chronische rugpijn en fibromyalgie zijn de meest voorkomende oorzaak van chronische pijn en invaliditeit. De sociale en economische impact voor mensen met chronische pijn en de maatschappelijke omgeving is enorm. De directe en indirecte kosten in Europa worden op 1,5 – 3 % van het Gross Domestic Product (GDP Europa is in 2015 op 16229.46 biljoen US Dollar) geschat.


Wilt u meer weten?

COBALA begeleidt voor organisaties langdurig zieke medewerkers om re-integratie in eigen werk te realiseren. De unieke persoonsgerichte integratieve aanpak kan zowel preventief als voor chronische ziekten worden ingezet. Ook als particulier kunt u bij COBALA terecht.
Neem contact op 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *