Veel vraag naar alternatief voor antidepressiva

Antidepressiva vaak niet de oplossing voor herstel van depressie

Antidepressiva zijn vaak niet de oplossing voor het herstel van depressie. Veel mensen die de meest voorgeschreven antidepressiva zoals prozac, diazepam, fluvoxamine, temazepam, gaan gebruiken ervaren vervelende bijwerkingen. De bijwerkingen die gerapporteerd worden zijn ondermeer gewichtstoename, maag/darm klachten, misselijkheid, slapeloosheid en duizeligheid. Andere medicijnen zijn nodig om de vervelende bijwerkingen onder controle te krijgen. Reden waarom veel mensen die te maken krijgen met depressie op zoek zijn naar andere mogelijkheden.

Kennis over de mogelijke oorzaken van het ontstaan van depressie ontwikkelt snel. De nieuwste onderzoeken tonen aan dat meerdere factoren betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van depressie. Dit kan per persoon verschillend zijn. COBALA Good Care Feels Better heeft een persoonsgerichte integratieve methode ontwikkeld voor het herstel van depressie. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Binnen enkele maanden blijkt dat anti-depressiva kunnen worden afgebouwd en /of niet meer nodig te zijn.


Nieuwe inzichten rondom depressie

Recente onderzoeken van de Universiteit van McMaster in Canada hebben een relatie aangetoond tussen depressie/angst en darmmicroben. Ook een relatie met cortisol en de hypothalamus-hypofyse-bijnier wordt verondersteld. Dit werd aangetoond door enkele onderzoekers van het VUmc die betrokken zijn het grootschalig Mood Food project. Nutriënten uit de voeding zijn noodzakelijk voor het optimaal functioneren van deze assen. Al jaren stellen hoogleraren in de psychiatrie dat in 33-50 % depressie kan worden voorkomen door een verandering in leefstijl. De indrukwekkende Tedx over Depressie, het geheim dat we allemaal delen” van Andrew Solomon vertelt er meer over. Toch lijkt de behandeling of het voorkomen van depressie in Nederland nauwelijks te veranderen

Statistieken met betrekking tot depressiviteit

In Nederland is het aantal mensen van 12 jaar of ouder met depressie al jaren ruim 1 miljoen mensen. Dit is 8 % van de Nederlandse bevolking. Depressie komt het vaakst voor bij vrouwen en in de leeftijdsgroep, 40-54 jaar. Bij lager opgeleiden komt depressie 5x vaker voor dan bij hoogopgeleiden (bron: CBS statistiek). Depressieve mensen hebben aantoonbaar vaker andere ziekten waar zij voor behandeld worden zoals o.a. hart- en vaatziekten, astma, diabetes en obesitas.

depressie-alternatief-saffraan

Meta analyse van randomized controlled clinical trials bevestigen effectiviteit van saffraan voor de behandeling van ernstige depressie. Bron: www.ncbi.nlm.nih.gov PMH 0075089 (Foto: Wikipedia Auteur: Hubertl)

De andere benadering

COBALA biedt een uitgebreide anamnese en screening op nutriënten en andere parameters in het lichaam. Door een zorgvuldige analyse en interpretatie van de uitslagen kunnen voor de individuele klant de achtergronden van depressie begrepen worden. Op basis van de resultaten wordt gezamenlijk met de klant een plan van aanpak opgesteld en begeleiding gestart. Door wijzigingen in voeding en leefstijl en zo nodig ondersteuning door andere therapieën hebben mensen in een periode van 3 maanden tijd na de start van de begeleiding in overleg met de huisarts besloten met antidepressiva te stoppen en/of is antidepressiva niet nodig geweest. Terugkeer in eigen werk bleek weer mogelijk te zijn. Voor iedere persoon zijn andere interventies nodig om de balans te herstellen. Wat bij de een werkt kan bij de ander juist geen verbetering geven. Een persoonsgerichte benadering biedt voor depressie meer perspectief

Waarom is behandeling en voorkomen van depressiviteit gewenst?

Depressie wordt gekenmerkt door een verlies aan interesse of plezier in bijna alle activiteiten. Iemand gaat duidelijk minder goed functioneren zowel in werk als privé. Het is een pijnlijk proces voor de persoon zelf en de omgeving. Het gevaar van zelfmoord kan op momenten spelen. 22 % van het aantal mensen dat de WIA of WAO instroomt is gediagnostiseerd met depressie. De totale kosten voor depressie in Nederland bedragen € 1,6 miljard/jaar. Ondanks de nieuwste inzichten over anti-depressiva wordt een jaarlijkse een toename van 3 % geconstateerd.


Wilt u meer weten?

COBALA biedt screeningen voor nutriënten en biomarkers met persoonsgerichte integratieve ondersteuning naar een betere kwaliteit van leven. Preventief en voor Chronische Ziekten.

Neem contact op 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *