Ondernemer eindelijk verlost van 10 jaar chronische rugpijn en € 10.000/jaar rendement.

Recent begeleidden wij een ondernemer met chronische rugpijn en een toenemend aantal klachten. De afgelopen 10 jaar was de ondernemer regelmatig een aantal dagen geheel en een aantal dagen gedeeltelijk uitgevallen vanwege deze rugklachten.

De ondernemer heeft gedurende een aantal jaren reeds ondersteuning door osteopathie. De osteopathie gaf na behandeling een tijdelijke verlichting van de pijn. In verband met de overige klachten besloot de klant gebruik te maken van een Personalized Integrative Care® Pakket bij COBALA. Dit resulteerde in o.a. een aanpassing van voeding en leefstijl, daarnaast werd de osteopathie behandeling voortgezet.

Na 4 maanden berichtte de ondernemer dat de chronische rugpijn nagenoeg verdwenen was en een betere kwaliteit van leven werd ervaren. Ook de andere klachten zijn inmiddels grotendeels verdwenen en de osteopathie kan worden afgebouwd. De ondernemer geeft een overall verbetering in levenskwaliteit gemeten over 8 dimensies van 16%. Op mentaal en fysiek niveau wordt een verbetering in functioneren van 25% aangegeven. Het economisch rendement door de begeleiding van COBALA bedraagt € 10.000,= op jaarbasis.chronische rugklachten

Chronische rugpijn en nekpijn; een veel voorkomend probleem in Nederland

Uit de 2- jaarlijkse enquête van TNO blijkt dat nek- en rugklachten het meest frequent voor komen onder chronisch zieke werknemers. Tussen de 56 en 64 jaar heeft 15,5% nek en rugklachten. Gemiddeld over alle leeftijdscategorieën is dit 10%. Daarnaast wordt waar genomen dat mensen met een lager opleidingsniveau eerder klachten vertonen. Een aantal werknemers met chronische nek en rugklachten voelt zich gedeeltelijk of ernstig in zijn werk belemmerd of is geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Resulterend in hoge kosten voor de onderneming en de maatschappij.

Bredere toepassing Personalized Integrative Care®

Uit bovenstaande casus blijkt dat een Personalized Integrative Care® aanpak een positieve invloed heeft op levenskwaliteit, maatschappelijke kosten verlaagd en het resultaat van de onderneming verbeterd. Een beleid om Personalized Integrative Care® zowel preventief als bij bestaande chronische ziekten voor u persoonlijk of uw werknemers in te zetten zal op de lange termijn grote impact hebben op de prestaties van uw werknemers en daarmee de resultaten van uw onderneming.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *