COBALA start met begeleiding langdurig zieken in organisaties

Eenvoudige en effectieve werkwijze COBALA

COBALA heeft in samenwerking met experts screening pakketten ontwikkeld om gezondheid een boost te geven. De resultaten van een screening en een anamnese geven inzicht welke nutriënten gemist worden en eventueel aanwezige blokkades. Door onze eenvoudige en effectieve advisering kan disbalans worden hersteld en de gezondheid een boost krijgen. Voor en tijdens de begeleiding wordt de voortgang op verschillende terreinen gevolgd.

chronisch-zieken

Excellente resultaten begeleiding particulieren

Het afgelopen half jaar is de aanpak van COBALA in het begeleiden van mensen met chronische ziekten met een persoonsgerichte integrale aanpak zeer succesvol gebleken. De verbetering van de kwaliteit van leven wordt door 85 % van de klanten excellent beoordeeld en 15 % goed. Werkgevers zijn enthousiast over de uitgewerkte cases en een mensgerichte eenvoudige en effectieve aanpak.

Inzet van werkgever voor gezonde medewerkers loont

De inzet van de werkgever zowel preventief als door ondersteuning bij ziekte heeft positieve effecten op de onderneming. Gezonde medewerkers verhoogt de prestatie van mensen door een hogere alertheid, creativiteit en effectievere samenwerking. De betrokkenheid van een werkgever bij het behoud van gezonde medewerkers verhoogt het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid.

Trends voorspellen toename aantal zieke werkenden

In het RIVM VTV rapport 2014 wordt voorspeld dat het aantal mensen met chronische ziekten zal toenemen van 32 % naar 40 % in 2030. We worden ouder en hebben daarentegen op jongere leeftijd te maken met chronische ziekten. Andere recente publicaties o.a. 1 miljoen Nederlanders kampt met depressie. Jaarlijks hebben 900.000 werkenden te maken met een burn-out ondersteunen deze trend.

Grotere verantwoordelijkheid werkgevers

Door wet en regelgeving is de werkgever verantwoordelijk voor loon door betaling bij zieke medewerkers voor een periode van 2 jaar. Afhankelijk van de gekozen verzekering soms 10 jaar. Mogelijk wordt de werkgever vanaf 2017 ook verantwoordelijk voor de loon door betaling bij ziekte van flex-medewerkers. Werkgevers zien dus mede vanuit economische redenen een toenemende noodzaak om meer aandacht te hebben voor het behoud van gezonde medewerkers

 

Interesse in onze resultaten? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen u graag bij een gezonde organisatie met excellente prestaties

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *